Jezdi bezpečně

#JezdiBezpecne

Dynamický rozvoj naší moderní společnosti, růst blahobytu a technologický rozvoj kladou stále větší nároky na silniční dopravu v rovině přepravy osob a zboží. Velkou výzvou v tomto procesu je udržet bezpečnost silničního provozu a dokonce ji dále pozitivně posouvat. Evropská Unie stanovila na tomto poli cíle a rámcové strategie: https://ec.europa.eu/transport/road_safety/what-we-do_en

V České Republice se touto problematikou nejdéle a nejhlouběji zabývá organizace BESIP, s podrobně rozpracovanou metodikou a postupy pro včechny účastníky silničního provozu včetně řidičů motorek: https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Cestujeme-na-motorce

V Pitlandu vytváříme bezpečné prostředí pro osvojení základních jízdních dovedností, které jsou nezbytným předpokladem pro bezpečnou jízdu na motorce a přibližujeme zkušenost s jízdou v jedné stopě široké veřejnosti.

V nekončící snaze o bezpečnost silničního provozu je Pitland jedinečným přínosem zejména v těchto oblastech:

Jízdní dovednosti

Bezpečné prostředí pro nácvik základních jízdních dovedností, je základní předpoklad pro efektivní proces učení a osvojování. Lidský mozek spouští v případě subjektivního pocitu ohrožení stresové reakce, které brání mozku si úspěšně osvojovat nové znalosti a dovednosti. Tato hranice, tzv. komfortní zóna, je u každého jiná a s věkem nebo růstem uvědomění si následků, které případné neúspěchy v učení /nehody/ mohou znamenat, se většinou zmenšuje. V Pitlandu jsme schopni tuto komfortní zónu rozšiřovat dle potřeby konkrétního jednotlivce.

Začít včas

S osvojováním dovedností je ideální začít včas, dokud jsme ještě schopni se učit rychle a efektivně. V Pitlandu učíme základním jízdním návykům děti běžně od 10ti let věku. Pokud se v budoucnosti rozhodnou jezdit v jedné stopě, budou vybaveny základními dovednostmi, které jim umožní stát se bezpečnými účastníky silničního provozu jak pro své okolí, tak především pro sebe. Pro ty, kdo se rozhodnou získat řidičské oprávnění pro motocykl v pozdějším věku, je Pitland ideální příležitostí si před, nebo i během svého docházení do autoškoly osvojit a zafixovat základní jízdní dovednosti na motorce v tzv. komfortní zóně.

Vyzkoušet si jízdu na moto

Souhlasíme s názorem, že pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravního provozu je žádoucí, aby co největší počet jeho účastníků dokázal empaticky vnímat potřeby a situaci ostatních účastníků. Pitland nabízí všem účastníkům silničního provozu, chodcům, cyklistům a řidičům dvoustopých vozidel, ideální příležitost se seznámit se situacemi, výzvami a pocity, které prožívá jezdec na motorce. Toto zkušenost mu pak umožní vytvářet spolu s ostatními účastníky v dopravě bezpečné prostředí pro všechny.

Moderní výzvy v dopravě

V současné době se jako řešení některých výzev spojených s dopravou jednotlivců v rozsáhlých aglomeracích prosazuje sdílená elektromobilita jednostopých vozidel. Toto řešení vypadá z pohledů ekonomických, ekologických a prostorových, jako ideální kompromis. Jedním ze slabých míst je, že řidiči těchto elektro skůtrů jsou často pouze příležitostní řidiči, někdy s minimálními zkušenostmi na motorce. Podstata jejich cest, krátké projíždění v dopravě po městě, jim ani v dlouhodobém horizontu neumožňuje získat tímto ježděním potřebné dovednosti a znalosti. Pitland je pro uživatele těchto platforem ideálním a často jediným dostupným způsobem, jak si potřebné znalosti a dovednosti osvojit.

Návrat na motorku

Ať již si člověk osvojil jakoukoliv úroveň znalostí a dovedností, po určitém čase, kdy je aktivně nepoužívá, dochází k jejich oslabování. V případě, že nejsou řádně zafixovány, či je doba jejich neaktivity příliš dlouhá, mohou dokonce úplně vymizet. Je to jeden z důvodů, proč je doporučeno všem řidičům motocyklů se po pauze v řízení motorky tzv. rozjezdit. Toto rozježdění je o to důležitější, pokud pauza v řízení jednostopého vozidla byla víceletá, nebo byla způsobena havárií vlastní, či někoho blízkého. Pitland umožňuje rozjezdit se a posílit, třeba i velmi oslabené sebevědomí, znalosti a dovednosti, pro jízdu na motorce všem.

Více info na  #RozjezdiSe